Turniej koszykówki 2013

W czwartek 5 grudnia 2013 po raz czwarty organizujemy Turniej Koszykówki o Puchar Stowarzyszenia "Uśmiech Dzieciństwa". Wspierają nas sponsorzy firmy Nivea Polska i Volkswagen Group Polska oraz dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 46 w Poznaniu. Turniej rozpocznie się o godzinie 9.00. w sali gimnastycznej SP 46 przy ul. Inowrocławskiej 19 w Poznaniu.

 

Stowarzyszenie „Uśmiech Dzieciństwa”

W maju 2009 roku członkowie Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 46 w Poznaniu podjęli decyzję o podjęciu próby powołania stowarzyszenia, którego celem byłoby wspomaganie działań szkoły i lokalnego środowiska.

Na walnym zebraniu w dniu 15 czerwca 2009 podjęto uchwałę o przyjęciu nazwy Stowarzyszenie „Uśmiech Dzieciństwa” oraz przyjęto statut Stowarzyszenia.

W dniu 15 lipca 2009 Stowarzyszenie „Uśmiech Dzieciństwa” zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000246855. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto zdecydował jednocześnie o przyznaniu Stowarzyszeniu statusu organizacji pożytku publicznego.

Siedziba Stowarzyszenia mieści się przy ul Inowrocławskiej 19 w Poznaniu. W skład zarządu wchodzą Joanna Korcz - skarbnik, Agnieszka Lipińska – sekretarz, Marek Michalak – wiceprezes, Sławomir Jarosławski – prezes. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą Bogumiła Pączyńska, Dorota Franczak i Monika Połczyńska.

Uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego umożliwia odpisywanie na rzecz Stowarzyszenia 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. W roku 2010 dzięki Państwa wpłatom zdobyliśmy prawie 3000 zł.